INFORMAČNÍ DOLOŽKA

INFORMAČNÍ DOLOŽKA

v oblasti zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytované během používání naší Služby shromažďujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

KDO JSME?

Správcem osobních údajů, které jste poskytli, je společnost NOEMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Bielsku-Białej (43-300), na adrese 11 Listopada 63A. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese office@noemi.furniture, telefonicky na čísle +48 507584061 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na stránkách https://noemi.furniture/pl.

JAKÝ JE ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ?

Zpracování vašich osobních údajů provádíme za účelem kontaktu s vámi v případě, že se na nás obrátíte s dotazem, což je považováno za zpracování nezbytné pro účely vyplývající z našeho oprávněného zájmu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny. V případě zpracování údajů za účelem kontaktu s vámi budeme vaše osobní údaje zpracovávat do doby vyřešení záležitostí, se kterými se na nás obracíte. Kdykoli se můžete proti našemu kontaktování ohradit, a to způsobem popsaným v části „Kdo jsme“ uvedené výše.

KOMU MŮŽEME POSKYTNOUT SHROMÁŽDĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Budeme se snažit vaše osobní údaje zpracovávat pouze interně. V souladu s platnými právními předpisy můžeme vaše údaje předávat subjektům, které je zpracovávají na naše objednávky, např. oprávněným zaměstnancům, spolupracovníkům a dalším zaměstnaným osobám, subjektům poskytujícím nám účetní, právní a jiné služby, jakož i subjektům oprávněným získávat údaje na základě platných právních předpisů, např. soudům nebo orgánům činným v trestním řízení – samozřejmě pouze pokud o to požádají na základě příslušného právního základu.

JE POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ DOBROVOLNÉ?

Ano, poskytnutí vašich osobních údajů, jako jsou: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a další údaje, s výjimkou údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 GDPR, tj. zahrnujících: rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje za účelem jednoznačné identifikace fyzické osoby nebo údaje týkající se zdraví, sexuálního života nebo sexuální orientace, je dobrovolné. V rozsahu, v jakém potřebujeme vaše údaje pro výše uvedené účely, je to však nezbytné. Bez přístupu k vašim osobním údajům by nebylo možné provádět činnosti, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, které jsou specifikovány v popisu účelu, pro který vaše osobní údaje shromažďujeme.